Artikelindex

Zuid Kivu: De jeugd bouwt de vrede op

141105 CDDH 1

KBA beschouwt de jongeren als echte actoren van verandering in hun levensmidden. Om dit te doen, investeert ze in de ontplooiing van een leiderschap bij de jongeren in deelname aan de burgerlijke acties voor duurzame veranderingen.

Ze betrekt de jeugd in dynamieken die haar creativiteit ontluiken. Zo laat ze deze toe bruggen te bouwen tussen generaties en met verschillende andere actoren van de maatschappij.

141105 CDDH 2

Dhr. Jean Baptiste Mulengezi,
Uitvoerend Secretaris van de Groupe
Jeremie (met een paars hemd op de
foto), in volle discussie met de
jongeren van de CDDH en hun
begeleiders in Bukavu.

Zo hebben jongeren van tien middelbare scholen in Bukavu, zich gegroepeerd in Clubs voor de Verdediging van de mensenrechten (CDDH). Ze namen deel aan vormingen en kregen middelen  in het kader van het project “steun voor de burgerlijke participatie en de versteviging van de vrede in Zuid Kivu”, uitgevoerd van 2011 tot 2013 in samenwerking met APRODEPED (Actie voor de Bevordering en de Verdediging van de Rechten van de minder begunstigde Personen) en JCC (Juste Cause Congo) en met het Netwerk RODHECIC (Netwerk van Organisaties voor de Rechten van de Mens en van Burgerlijke Vorming met een Christelijke Inspiratie) in Kinshasa, die werkzaam is in heel Congo.