Artikelindex

DR Congo: Een justitie in panne

141106 Logo Aprodeped

Het logo van APRODEPED, partner
van KBA in Zuid-Kivu (DRC)

De justitie toegankelijk maken voor de behoeftigen.

In Congo, is de toegang tot de justitie een grote uitdaging voor de meerderheid van de bevolking, zozeer dat deze figureert bij de absolute prioriteiten van de President van de Republiek. Het probleem is niet het gebrek aan teksten die het gerecht kunnen verzekeren.

Het situeert zich in de interpretatie bij de toepassing van de wet. Verder, oefenen sommige machtige personen druk uit op het gerechtshof, meer bepaald door de uitvoering van sommige gerechterlijke beslissingen te verhinderen en door de oriëntatie van gerechterlijke verdicten te beïnvloeden.

141106 Des femmes et des hommes para-juristes forms
Vrouwen en mannen
opgeleid als para-juristen

Daar de corruptie al de sectoren van het nationale leven heeft bedorven, blijft ook de justitie niet gespaard van deze plaag. Deze situatie, die sinds vele jaren duurt, is bijna een fataliteit geworden voor de bevolking, zelfs in die mate dat de leden van de lokale gemeenschappen ervan overtuigd zijn dat men, om recht te hebben op gerechtigheid en een proces te winnen, men dit moet kopen bij de netwerken van magistraten of invloedrijke heren. Zo stelt men meestal vast dat vele leden van de basisgemeenschappen angst hebben, alleen al bij de gedachte zich voor het gerecht aan te bieden, omdat zij geen vertrouwen hebben in het gerechterlijke systeem. Bovendien beschikken zij niet over de nodige middelen  om processen te “kopen”.