Burundi: Minder armoede en honger op het platteland, het is mogelijk

140915 Enfants pauvresWe naderen de einddatum van de Millenniumdoelstellingen. Burundi is nog ver verwijderd van het halen van de eerste van de 7 doelstellingen, namelijk de extreme armoede en de honger wegwerken.

Volgens de PNUD-Burundi was de uitdaging van Burundi vanaf het begin te komen tot een economische groei van ten minste 7% om de eerste doelstelling te bereiken. Deze groei blijft steeds op ongeveer 4%, een niet te onderschatten prestatie, maar die onvoldoende en broos is. De gegevens van het Ministerie van financiën tonen aan dat het jaar 2013 gekenmerkt werd door een groeicijfer van 4,8%. Dit is een verbetering ten aanzien van de 0,6% van  2012, maar er.was 6,6% voorzien. De uitdagingen omtrent de armoede en de honger blijven dus immens.

Er moet gezegd worden dat men heeft moeten wachten tot het einde van de burgeroorlog, die de landbouwactiviteiten fel hebben gestoord, om de armoede en de honger te bestrijden. Het is een doelstelling die de verbetering van de landbouwproductie vraagt, in een land waar het inkomen voor 90% van de bevolking van de landbouw komt.

In de periode na het conflict werden de landbouwoogsten in sommige regio’s voortdurend verstoord door golven van droogte of stortregens. Sommige gronden zijn niet heel vruchtbaar meer en de stukken grond worden steeds maar kleiner. Voor vele gezinnen komt de toegang

140915 Ppinire Agakura
Jonge koppels boerenleiders van
AGAKURA VZW moedigen
agroforestry aan de gezinnen van
de groepen in Makebuko en Itaba. De
boomkwekerij is een andere
bron van inkomsten.

tot deze grond hierdoor in het gedrang. Bovendien heeft het landbouwbeleid in Burundi de zeer vruchtbare gronden van de Imbovlakte niet voldoende beschermd tegen een ongecontroleerde urbanisatie door de forse demografie en de trek naar de steden tot gevolg.

Deze situatie treft de grote meerderheid van de bevolking die afhangt van de landbouwteelten.

KBA draagt bij aan het doen verdwijnen van de honger in Burundi, door de vzw AGAKURA (Jeugd Voorzienigheid) te ondersteunen. Het is een lokale partner die model boerenkoppels vormt in agro-ecologische technieken op kleine oppervlakten.

Erick-Bayard Rwantango,
Medewerker in beheer en communicatie van KBA-projecten