Artikelindex

150202 Action 2015 bMaar we stellen vast dat het mondiaal partnerschap dat men wilde realiseren het niet mogelijk gemaakt heeft een wereld op te bouwen waar iedereen dezelfde ontwikkelingskansen heeft. Overal in de wereld heeft de globalisering de sociale ongelijkheid geaccentueerd: zeer rijken en een grote meerderheid van de bevolking dat nog dieper in de armoede zit. Volgens Wikirouge.net : « Volgens het verslag van 2011 van Credit Suisse, omtrent de mondiale rijkdom, concentreren op wereldschaal, 25 miljoen miljonairs, die 0,5% van de bevolking vertegenwoordigen, voor hen alleen 36% van de rijkdom van de planeet, De drie rijkste personen van de wereld zijn even rijk als de 48 armste landen samen. 4% van de gecumuleerde rijkdom van de 225 grootste mondiale fortuinen (geëvalueerd op meer dan 1000 miljard dollars) zouden genoeg zijn om aan de wereldbevolking toegang te verlenen tot de basisbehoeften en de elementaire diensten : gezondheid, educatie, voedsel”."

De extreme armoede is inderdaad verminderd, vooral in Latijns Amerika en Azië, maar de honger blijft bestaan en maakt veel slachtoffers, vooral in Afrika. De 1ste doelstelling blijft een grote uitdaging.

De senioren hebben ook hun bezorgdheid uitgesproken omtrent de 7de doelstelling, die een duurzame menselijke omgeving moet verzekeren. Ze zijn bezorgd over de volgende generaties en willen dat de klimaatkwestie geïntegreerd wordt in de MDG’s. Er zullen moeten offers gebracht worden om de aarde te redden.

De senioren hebben de Belgische politici geïnterpelleerd om een sleutelrol te spelen in het opzetten van de nieuwe MDG’s. Daarom moeten ze ambitieuzer zijn in deze materie, gekoppeld aan concrete acties.

Om er meer over te lezen, klik op http://www.action2015.be/nieuws/laat-zien-dat-je-het-meent Om de petitie te ondertekenen, klik op http://www.action2015.be/petitie

Erick-Bayard Rwantango
Medewerker in beheer en communicatie van KBA-projecten